Konsultation

Stegen till en lyckad lansering

De flesta uppdrag börjar med en behovsanalys. Det kan vara allt från att implementera någon liten funktion till att bygga en helt ny plattform. Detta påverkar såklart priset för uppdraget. GSPmedia erbjuder därför olika paket beroende på ert behov.

När vi har kommit fram till vad som ska göras och vad det får kosta kan GSPmedia börja med utvecklingen. Detta sker offline vilket innebär flera fördelar. En stor fördel är att ni kan se produkten i flera stadier i projektet och innan den lanseras till era slutanvändare. Det innebär också en stor fördel att kunna testa all funktionalitet, speciellt om det rör sig om utveckling mot en befintlig sida, innan en lansering.

Efter, eller i anslutning till, lansering går vi tillsammans igenom hur ni använder er plattform/funktionalitet. Ni får, om ni inte redan har, den kunskap för att kunna använda och uppdatera er webbsida på ett bra och säkert sätt.

GSPmedia kan även fungera som bollplank, vägvisare, i er beslutsprocess och hjälpa er att ta rätt beslut från början för att spara onödig tid och pengar.